BEGELEIDING BESCHULDIGDE

Word jij of wordt een van uw werknemers beschuldigd?

Eerder deed ik de nascholing ’begeleiding beschuldigde’. Ik leerde daar hoe belangrijk het is dat medewerkers die beschuldigd worden van ongewenst gedrag goed begeleid worden. Belangrijk voor de medewerker en voor de organisatie.

Vervalsen van facturen, stelen van medicatie, verbaal of non-verbaal intimideren, ongewenste seksistische appjes sturen, racistische opmerkingen maken. Je zal het maar ervaren en je zult er maar van beschuldigd worden.

Dat een beschuldiging veel impact heeft op degene die de klacht uit, op de aangeklaagde en op de organisatie weten we van de zaken die we de afgelopen jaren in de media zagen. Het effect op het functioneren, de positie en de loopbaan van degene die aangeklaagd wordt, laat zich raden. Helemaal als het onterecht of ongegrond is.

Een beschuldigde heeft recht op begeleiding en ondersteuning.

Een werkgever is verantwoordelijk voor een veilige werkplek en heeft zorgplicht voor alle werknemers. Het getuigt van goed werkgeverschap om te zorgen dat zowel de klager als de beschuldigde goede ondersteuning te bieden. Alle betrokkenen hebben baat bij een zorgvuldige behandeling. Het doel is immers dat zij zich zo snel mogelijk weer veilig voelen op het werk en, als dat passend is weer kunnen samenwerken.

De vertrouwenspersoon is iemand anders dan de begeleider beschuldigde.

Het is nodig signalen of klachten te onderzoeken en maatregelen te nemen. Tijdens dit proces kan een klager meestal rekenen op de bijstand van de vertrouwenspersoon. Voor het begeleiden van een beschuldigde kun je iemand inschakelen die daar ervaring mee heeft. Wij noemen dat de ’begeleider beschuldigde’. Buro Vertrouwenspersonen wil voor u of uw organisatie de begeleider beschuldigde zijn. Wij hebben meerdere collega’s, zodat zowel de klager als de aangeklaagde door verschillende personen ondersteund worden.

Onze deskundige begeleiding draagt bij aan de-escalatie.

Een beschuldigde heeft recht op informatie, recht op hoor en wederhoor, recht op verweer en bovenal recht op ondersteuning.

Wij hebben ervaring. We zijn een sparringpartner gedurende het hele proces. We adviseren, doen emotionele en psychische opvang, maken het proces inzichtelijk en coachen medewerkers bij het maken van keuzes en brengen ze in contact met relevante personen in de organisatie. We verwijzen waar nodig door naar een jurist, de vakbond, rechtsbijstand of professionele hulpverlening.
In de onderzoeksfase ondersteunen we de medewerker bij de hoor- en wederhoor gesprekken, het onderzoek of de klachtenprocedure. Als het passend is organiseren we een bemiddelingsgesprek, waarmee een officiële klacht soms voorkomen kan worden. We verlenen nazorg en adviseren de organisatie, bij gebleken onschuld, over eventuele rehabilitatie.


DESKUNDIG
INTEGER
BETROKKEN
ONAFHANKELIJK