ONDERZOEK

Buro Vertrouwenspersonen doet, in opdracht, onderzoek naar sociale veiligheid of ongewenste omgangsvormen in organisaties.

Samen met de opdrachtgever formuleren wij een duidelijke onderzoeksvraag. Deze is leidend bij het verdere onderzoek.

Om een zo goed mogelijk antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag worden schriftelijk of mondeling interviews afgenomen.

De afsluiting van het onderzoek bestaat uit een heldere schriftelijke rapportage met daarin bevindingen van de onderzoekers. Deze zijn voor de opdrachtgevers uitgangspunt bij het nemen van maatregelen en besluiten tot verbetering of oplossing.

Een onderzoek is maatwerk en wordt in nauw overleg met de opdrachtgever uitgevoerd.

DESKUNDIG
INTEGER
BETROKKEN
ONAFHANKELIJK